Afschaffing VAR definitief

Op 2 februari 2016 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) aangenomen. Hiermee wordt de VAR afgeschaft. De voorbereidingsfase hiervan loopt tot 1 mei 2016.

Onder het nieuwe systeem leggen belangenorganisaties van opdrachtgevers of belangenorganisaties van opdrachtnemers, maar ook individuele opdrachtgevers of opdrachtnemers, overeenkomsten voor aan de Belastingdienst. Vervolgens kan de Belastingdienst een oordeel geven over de overeenkomst. De betrokken partijen kunnen vervolgens voor de loonheffi ngen zekerheid ontlenen aan dit oordeel. De Belastingdienst zal de beoordeelde overeenkomsten (voor zover mogelijk) openbaar maken, zodat deze door andere opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen worden gebruikt. Het is overigens niet verplicht om een (voorbeeld)overeenkomst te laten beoordelen. Er bestaat dan alleen geen zekerheid over de aard van de relatie. Met het risico dat de Belastingdienst achteraf toch stelt dat er een dienstbetrekking is en alsnog loonheffi ngen gaat berekenen.

De staatssecretaris van Financiƫn heeft toegezegd om te voorzien in een onafhankelijke juridische toetsing van de modelovereenkomsten door een panel van experts. Afschaffi ng van de VAR is volgens staatssecretaris Wiebes in alle gevallen een goede keuze. De voorbereidingsfase loopt tot 1 mei 2016. Dan komt de VAR defi nitief te vervallen en start de implementatiefase van de DBA, die loopt tot 1 mei 2017. Vanaf 1 mei 2017 worden de nieuwe regels strikt gehandhaafd

Terug naar overzicht