Woning mag tot het ondernemingsvermogen worden gerekend

Een woning is vanuit fiscaal oogpunt naar haar aard een privévermogensbestanddeel. Als er tevens bedrijfs- of kantoorruimten in de woning aanwezig zijn en deze meer dan 10% van de totale woning omvatten, dan kwalificeert de woning als keuzevermogen.

Een keuze voor de ondernemingssfeer maakt de ondernemer door het opnemen van het betreffende pand in zijn balans en verlies- en winstrekening. Wordt de woning voor minder dan 10% zakelijk gebruikt, dan is er sprake van verplicht privévermogen, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden. Rechtbank Gelderland mocht zich onlangs uitspreken over het al of niet aanwezig zijn van bijzondere omstandigheden.

Belanghebbende had een perceel gekocht met daarop een woonhuis en een afzonderlijke bedrijfsloods. Het object was derhalve splitsbaar. De bedrijfsloods werd volledig zakelijk gebruikt. In de woning was een kleine kantoorruimte, die minder dan 10% van de woning uitmaakte. Belanghebbende stelde dat de woning noodzakelijk was voor de bedrijfsvoering omdat vanuit de woning toezicht kon worden gehouden op alle bedrijvigheid rond de loods. Tevens werd de woning gebruikt voor overleg met klanten en personeel. Daarnaast konden leveranciers nu op alle gewenste tijden goederen afleveren. De Rechtbank was van mening dat op grond van deze feiten de woning dienstbaar was aan de onderneming en derhalve tot het ondernemingsvermogen kon worden gerekend. Dat het object splitsbaar was, was voor de rechtbank niet relevant.

Terug naar overzicht