Co-ouders kind van de rekening

De inkomensafhankelijke combinatiekorting geldt voor iedereen die met arbeid een inkomen verdient en gedurende tenminste zes maanden een inwonend kind heeft dat bij aanvang van het kalenderjaar de leeftijd van 12 jaar nog niet heeft bereikt. Er is sprake van een inwonend kind als het kind op het woonadres is ingeschreven.

Bij co-ouderschap na echtscheiding kan het kind slechts zijn ingeschreven bij één van de ouders. De andere ouder kan dan niet voldoen aan de voorwaarden voor het verkrijgen van de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Goedgekeurd is echter dat ook de ouder waar het kind niet is ingeschreven recht kan hebben op deze korting. Het kind moet dan in het kalenderjaar gedurende tenminste zes maanden bij deze ouder verblijven op tenminste drie volle dagen in de week. Het gaat niet goed als de afspraken zo zijn vormgegeven dat het kind de ene week bij de ene ouder verblijft en de andere week bij de andere ouder. Het kind verblijft dan namelijk niet gedurende tenminste drie volle dagen per week bij elke ouder. Het is dan ook goed om bij de afspraken over het co-ouderschap met bovenstaande rekening te houden, aangezien anders de inkomensafhankelijke combinatiekorting, die kan oplopen tot € 2.769, gemist wordt.

Terug naar overzicht