Autobrief II aangenomen door Tweede Kamer

Op 12 april 2016 is het Wetsvoorstel Wet uitwerking Autobrief II aangenomen door de Tweede Kamer. Belangrijke aanpassing ten opzichte van het oorspronkelijke wetsvoorstel is dat ook voor PHEV’s al vanaf 1 januari 2017 de bijtelling 22% bedraagt.

Dat betekent dat van 2017 tot en met 2020 voor auto’s zonder CO2-uitstoot een bijtelling van 4% geldt en voor alle andere auto’s een bijtelling van 22%.

Voortaan moet na de eerste periode van 60 maanden nadat de auto voor het eerst op kenteken is gezet, ieder jaar opnieuw het percentage worden beoordeeld. Op grond van voorgesteld overgangsrecht moet dat ook gaan gelden voor auto’s van vóór 1 januari 2017. Onder de huidige regeling gaat na een periode van 60 maanden iedere keer een nieuwe periode van 60 maanden in.

Andere aanpassingen in het wetsvoorstel:

MRB

Om de PHEV’s voor de Nederlandse tweedehandsmarkt aantrekkelijker te maken blijft het halftarief van toepassing tot en met 2020. In het oorspronkelijke wetsvoorstel was voorgesteld om met ingang van 1 januari 2019 het halftarief om te zetten naar een driekwarttarief.

BPM

De voorgestelde verlaging van de BPM tot en met 2020 met 12 procent gaat niet gelden voor de dieseltoeslag. Daardoor daalt de BPM op nieuwe dieselauto’s minder snel dan de BPM op benzineauto’s en wordt het verschil tussen beide categorieën alleen maar groter.

Onze verwachting is dat de Eerste Kamer akkoord zal gaan met het wetsvoorstel.

Terug naar overzicht