Bepaal uw gebruikelijk loon

Beoordeel of uw salaris nog voldoet aan de regels over het gebruikelijk loon. Per 1 januari 2017 is de drempel van € 44.000 verhoogd naar € 45.000. Daarnaast geldt sindsdien een tegemoetkoming voor innovatieve start-ups.

Bent u directeur-grootaandeelhouder (dga) van uw eigen bv, dan kunt u zelf de hoogte van uw salaris bepalen. De wet laat u daar niet helemaal vrij in; u moet namelijk een ‘gebruikelijk loon’ voor uw werkzaamheden ontvangen. Het gebruikelijk loon bedraagt minimaal het hoogste van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn;
  • € 45.000.

Een lager salaris is alleen mogelijk als u aannemelijk kunt maken dat het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager dan € 45.000 is.

De tegemoetkoming voor innovatieve start-ups houdt in dat het gebruikelijk loon van de dga mag worden vastgesteld op het wettelijk minimumloon. Een innovatieve start-up is een onderneming die een starter is voor de WBSO.

Terug naar overzicht