Inbreng in bv: denk aan 1 april

Denkt u erover om uw onderneming om te zetten in een bv, dan is het de hoogste tijd om uw RB-adviseur te raadplegen. U kunt de onderneming namelijk misschien nog met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017 voor rekening en risico van de op te richten bv laten drijven.

U kunt uw onderneming fi scaal ruisend of geruisloos inbrengen. Brengt u uw onderneming ruisend in de BV in, dan wordt uw onderneming fi scaal gestaakt en moet u met de fi scus afrekenen over de stille reserves en goodwill. Door (eventueel bij de eigen bv) een lijfrente te bedingen, kunt u de belaste winst drukken. Brengt u uw onderneming fiscaal geruisloos in, dan wordt uw onderneming geacht niet te zijn gestaakt en gaat de bv door met de boekwaarde van de onderneming.

Ruisende inbreng

Wilt u ruisend inbrengen, dan kunt u dat mogelijk nog met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2017 doen. Maar de tijd dringt wel. U moet dan immers nog vóór 1 april 2017 een ondertekende voorovereenkomst of intentieverklaring samen met een geleideformulier aangetekend naar de Belastingdienst sturen.

Geruisloze inbreng

Ook voor de geruisloze inbreng is 1 april een belangrijke datum. De onderneming kan immers met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2016 worden omgezet in een bv, als u vóór 31 oktober 2016 een intentieverklaring/voorovereenkomst samen met het geleideformulier aangetekend naar de Belastingdienst hebt gestuurd en vóór 1 april 2017 de bv is opgericht en de onderneming is ingebracht.

Terug naar overzicht