De jubelton: niet altijd reden om te jubelen

Bent u tussen 18 en 40 jaar en hebt u een eigen woning? Vanaf 1 januari 2017 bestaat recht op een eenmalig verhoogde vrijstelling schenk-belasting van maximaal € 100.000 per schenker bij een schenking voor uw eigen woning. Inmiddels heeft de staatssecretaris de Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting aangepast. Daaruit blijken enkele belangrijke zaken.

De verhoogde vrijstelling geldt weliswaar voor één kalenderjaar, maar als de vrijstelling dan niet volledig wordt gebruikt, kan de begiftigde ook in de twee daaropvolgende kalenderjaren het ongebruikte gedeelte van de vrijstelling belastingvrij benutten voor schenkingen voor een eigen woning. Voor een beroep op de vrijstelling moet sprake zijn van een onvoorwaardelijke schenking. Er mag geen onzekerheid bestaan over de schenking. Een herroepelijke schenking, waarbij de schenker de schenking later ongedaan zou kunnen maken, is dus niet mogelijk. Een schenking mag wel worden gedaan onder de ontbindende voorwaarde dat deze vervalt voor zover het geschonken bedrag niet conform de voorwaarden voor de schenkingsvrijstelling is besteed aan de eigen woning. Deze voorwaarde moet schriftelijk worden vastgelegd. Bij schuldigerkenningen kunt u geen beroep doen op de verhoogde vrijstelling. De schenker moet het geschonken bedrag namelijk daadwerkelijk betalen aan de begiftigde. Duidelijk is dat de jubelton veel mogelijkheden biedt, maar ook dat u geen carte blanche hebt. Voor deskundig advies kunt u terecht bij uw RB-adviseur.

 

Terug naar overzicht