Automatische kenteken- registratie niet bruikbaar

De Belastingdienst mag met flitscamera’s verzamelde gegevens niet gebruiken voor controle van het privégebruik van zakelijke auto’s. Dat heeft de Hoge Raad geoordeeld.

Het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) verzamelt met camera’s langs snel- en andere wegen gegevens van auto’s via een systeem van automatische nummerplaatherkenning (Automatic Number Plate Recognition of ANPR). De Belastingdienst nam deze gegevens eerst af van het KLPD.

In latere jaren werden de gegevens van de camera’s direct verzameld door de Belastingdienst en gebruikt voor de controle van het privégebruik van zakelijke auto’s. Volgens de Hoge Raad mag de Belastingdienst deze gegevens niet gebruiken. Het verzamelen en opslaan van deze gegevens maakt namelijk inbreuk op de privacy van de bestuurder en hiervoor is geen wettelijke basis.

De Belastingdienst controleerde de via ANPR vastgelegde gegevens. Was sprake van privéauto’s, dan werden de gegevens direct verwijderd. De resterende gegevens werden gedurende langere periode opgeslagen en onder andere gebruikt voor het vaststellen van het privégebruik van zakelijke auto’s. Uiteraard was dat vooral in situaties, waarbij men stelde de auto alleen voor zakelijke doeleinden te gebruiken. De ANPR gegevens konden dan worden gebruikt bij de beoordeling van de juistheid van de kilometeradministratie. Kwamen de gegevens niet overeen, dan volgde uiteraard een correctie voor het niet-aangegeven privégebruik van de zakelijke auto.

De Hoge Raad heeft nu dus bepaald dat dit niet is toegestaan door het ontbreken van een wettelijke uitzonderingsregeling. Het ongefilterd vastleggen van alle auto’s met behulp van ANPR maakt een inbreuk op de privacy die in strijd is met Europees recht en de Grondwet.

Terug naar overzicht