Evaluatie fiscale ondernemersregelingen

Nederland kent verschillende fiscale regelingen om het ondernemerschap te stimuleren. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken is onderzoek gedaan naar de effectiviteit en doelmatigheid van die regelingen.

 

Fiscale stimuleringsregelingen voor ondernemers zijn bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek, de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de startersaftrek, de willekeurige afschrijving starters, de fiscale oudedagsreserve (FOR) en de mkb-winstvrijstelling. Uit het onderzoek volgt dat Nederland relatief veel ondernemers heeft. Een groot deel bestaat uit zzp’ers of kleine bedrijven met minder dan 10 werknemers. Relatief weinig bedrijven groeien door of zijn aan te merken als snel groeiende, innovatieve bedrijven. Met de fiscale regelingen was in 2015 een budgettair belang van meer dan € 3,5 miljard gemoeid.
De zelfstandigenaftrek, de mkb-winstvrijstelling en de KIA hadden daarin veruit het grootste aandeel. Het bleek niet mogelijk te zijn om een harde effectmeting te doen en het oordeel over de doelmatigheid van de regelingen is vooral kwalitatief van aard. Het kabinet heeft niet inhoudelijk gereageerd op het rapport, omdat er een demissionair kabinet is.

Terug naar overzicht