Hoe oud zijn uw debiteuren?

Als uw klant uw rekening niet betaalt, dan heeft u recht op teruggave van de door u afgedragen btw. U heeft recht op teruggave als komt vast te staan dat de klant uw factuur niet meer zal betalen. Voorwaarde is uiteraard wel dat u btw in rekening heeft gebracht aan uw klant.

Nieuw sinds 1 januari 2017 is dat uw recht op teruggave vervalt, één jaar nadat de factuur opeisbaar is geworden. Die termijn begint te lopen zodra de betalingstermijn van de factuur is verstreken.
Voor vorderingen die op 1 januari 2017 al opeisbaar waren, is die termijn gaan lopen op 1 januari 2017. Als deze vorderingen op 1 januari 2018 nog niet zijn betaald, kunt u de door u betaalde btw nog terugvragen in de btw-aangifte over januari 2018.
Daarna vervalt uw recht op teruggave van btw voor deze vorderingen.
Vanaf 1 januari 2018 moet u daarom ieder aangifte tijdvak (per maand of per kwartaal) een analyse maken van de ouderdom van de nog openstaande facturen. Doet u dat niet, dan loopt u het risico dat uw recht op teruggave van btw vervalt.

Vraag uw RB-adviseur om meer informatie en advies.

Terug naar overzicht