Geeft het regeerakkoord ‘vertrouwen in de toekomst’?

In het regeerakkoord kondigt het kabinet Rutte III verschillende fiscale maatregelen aan, die van belang zijn voor u als mkb-ondernemer. Het kabinet heeft zich daarbij gehouden aan een klassieke smaakcombinatie van zoet en zuur.

IB-ondernemers

In de inkomstenbelasting komt een zogenoemd tweeschijvenstelsel in box 1 met lagere tarieven. Een belastbaar inkomen tot € 68.800 wordt dan belast tegen 36,93%, daarboven tegen 49,5%. De zelfstandigenaftrek is dan nog slechts aftrekbaar tegen het laagste tarief.

Ondernemen in de bv

Ook de winst in de bv wordt in de periode 2019-2021 geleidelijk lager belast; uiteindelijk 16% voor winsten tot € 200.000 en daarboven 21%. De verlenging per 1 januari 2018 van de eerste tariefschijf naar € 250.000 gaat niet meer door.

Het zuur komt verder bij de bv tot uitdrukking doordat:
•  verliezen straks nog slechts zes jaar kunnen worden verrekend met toekomstige winsten, in plaats van nu negen jaar;
•  de afschrijving op bedrijfspanden in eigen gebruik wordt beperkt. Nu kunt u nog afschrijven tot 50% van de WOZ-waarde, dat wordt tot 100% van de WOZ-waarde;
•  het effectieve tarief van de innovatiebox per 1 januari 2018 stijgt van 5% naar 7%.

Bovendien krijgt u als aandeelhouder te maken met een tariefstijging. Het huidige tarief van 25% stijgt naar 27,3% in 2020 en 28,5% in 2021. Hierdoor komt het gecombineerde tarief inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting uit op maximaal 43,5% (nu 43,75%). De plannen moeten nog worden omgezet in wetgeving. Wilt u weten wat deze plannen betekenen voor uw onderneming?

Vraag het uw RB-adviseur.

Terug naar overzicht