Inkeerregeling niet afschaft voor binnenlandse situaties

Op Prinsjesdag heeft de regering bekend gemaakt dat zij voornemens was de zogenaamde inkeer-regeling af te schaffen. Uiteindelijk heeft de Tweede Kamer besloten om de inkeerregeling alleen af te schaften voor inkomen uit het buitenland.


De inkeerregeling houdt in dat een belastingplichtige vrijwillig zijn eerder ingediende aangifte kan verbeteren. Een van de voorwaarden hiervoor is dat de Belastingdienst nog niet op de hoogte is van de door de belastingplichtige gemaakte fout. Ook moet de vrijwillige verbetering op tijd worden gedaan. Dat moet uiterlijk twee jaar na afloop van het kalenderjaar waarover de aangifte is ingediend. Wordt aan deze voorwaarden voldaan, dan zal de Belastingdienst geen boete opleggen.


Bij de behandeling van het voorstel van de regering was er veel kritiek van diverse politieke partijen. Als gevolg daarvan is de inkeerregeling gehandhaafd voor binnenlandse situaties en slechts afgeschaft voor buitenlandse situaties. Heeft u dus inkomsten uit buitenlands vermogen of geniet u andere inkomsten uit het buitenland en heeft u die niet vermeld in uw Nederlandse belastingaangifte? Dan krijgt u met ingang van 1 januari 2018 altijd een boete. Het maakt dan niet meer uit of u dit vrijwillig bij de Belastingdienst meldt. Uiteraard zal de Belastingdienst bij het opleggen van de boete wel rekening houden met het feit dat u dit vrijwillig heeft gemeld.

Terug naar overzicht