LKV vanaf 2018

Heeft u ouderen of personen met een arbeidsbeperking in dienst? Dan kunt u vanaf 2018 gebruik maken van loonkostenvoordelen (LKV’s). Dit is een tegemoetkoming in de loonkosten. De LKV’s vervangen de oude ‘premiekortingen’. De LKV’s krijgt u volledig uitbetaald. Kijk voor meer informatie op www.uwv.nl.

Terug naar overzicht